TARIMLA YAŞAYAN ŞEHİR: ÇELTİKÇİ
Bir ilçe düşünün, coğrafik olarak göller bölgesinde yer alıyor, ama susuzluktan, kuraklıktan dereleri gölleri kuruyor. Sulanabilen topraklarında ise ciddi sebze ve meyve tarımı yapılıyor. Bu yaman çelişkiye göre, ilçenin kaderinde tarım hep önde. Adını bile ilçenin çıkışında yer alan çeltik tarlalarından almış. Gerçekte aynı isimle anılan bir belde Ankara'da, Çeltik adında bir ilçe de Konya'da var. Çeltikçi ise Burdur'a bağlı. İl merkezine 32 kilometre uzaklıkta. Burası da akşamın erken olduğu Anadolu ilçelerinden biri. Kız çocuklarının etraflarına çekilen sınırları aşabilmeleri için, ciddi uğraş vermeleri gerekiyor. Çeltikçi'de tarım, yaşamı belirliyor. Hayvancılık da öyle. Ama bu işlerin dışında kalan gençlerin ilçe dışına göçü, azalarak da olsa sürüyor.

Halk arasındaki bilgilere göre bölge, Osmanlı'nın son dönemlerinde, Sultan Hamit'in çiftliği imiş. I. Dünya Savaşı'ndan hemen önce, Antalya'ya gitmekte olan Enver Paşa, burada ayak üstü bir çeşit toprak reformu yapmış. Halkla anlaşarak, bedeli oniki yılda ödenmek şartı ile araziyi onlara vermiş. Cumhuriyet yıllarında ise bu görüşmelere dayalı olarak, arazi için her ev önemli ödemeler yapmış. Çeltikçi, 1968'de belediyelik olmuş. 1990 yılında çıkartılan bir kanunla da ilçe olmuş. Yöre antik çağda Pisidya bölgesinin önemli bir parçası. Aynı zamanda İpek yolu da bölgeden geçiyor. Ama bölgenin en önemli antik kenti, Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos. Çeltikçi çevresinin arkeolojik ve tarihsel araştırmaları ise henüz tamamlanmamış. Bu nedenle ulaşılabilen bilgiler ancak 1725 yıllarını işaret ediyor. Koklan Beyleri diye anılan sülaleden olduğu söylenen bir Türkmen ve ailesi buraya, Pınarlı Boğaz denen derenin ağzına yerleşmiş. Sonrasında, yerleşim kurulmaya başlanmış. Zaten, günümüzde de ilçede iki mahalle var. Biri konak, diğeri cami adını taşıyor. Tarımsal üretim ise; ağırlıkla Bağsaray Beldesi'nde yapılıyor. Burası, yörenin en çok sebze ve meyve yetiştirilen yeri. Kestel Dağları, ilçeye ve beldeye paralel olarak uzanıyor. Yakınındaki yükseltiler de cılız bitki örtüleriyle kaplı.

İlçe, Göller Bölgesi'nde bulunuyor, ama sınırları içerisinde sadece Karaevli Gölü bulunuyor. Kuraklık nedeniyle göl, bir bataklığa dönüşüyor. İlçede ciddi potansiyeli olan akarsular da yok. Arvalık ve Çeltikçi Çayları zaman içerisinde aynı nedenlerle kurumuş. İlçenin denizden yüksekliği ise ortalama 850 metre.

İlçe, yerleşim yeri olarak ovaya kurulmuş. Burdur-Antalya Devlet Karayolu, ilçeyi ortadan bölerek geçiyor. Sanayisi yok denebilecek kadar az. Hayvancılığa bağlı olarak büyükbaş hayvan besisi ve süt üreticiliği giderek gelişiyor. Sütü, mandıralara kooperatifler eliyle ulaştırıyorlar. İlçede az da olsa gülcülük yapılıyor. Bağcılık ve tütüncülüğe, haşhaş ekimine yöneliyorlar. Ama yeni tarım yasaları, onları bu konuda çok zorluyor. Burada, neredeyse narenciye hariç her tür sebze ve meyve yetiştiriliyor.

SAYILARLA ÇELTİKÇİ

1990 Nüfus sayımına göre ilçe Merkez Nüfusu 2911 olup çevre köylerle birlikte 9831 nüfusa sahipken ilçemizde sanayileşme ve iş olanakları yetersiz olduğundan Çevre İllere göç vererek 1997 Nüfus tespitinde İlçe Merkezi 2607'ye; köylerle birlikte 7091’e düşmüştür.

EKONOMİK DURUMU

Çeltikçi İlçesi 12000 Dönüm araziye sahip olup bu arazi üzerinde kuru bakliyat sebzecilik üzüm bağcılığı ve tütün ekimi yapılmaktadır. İlçenin en önemli sulu tarım faaliyeti olan tütün ekiciliği de tütün yasası ile hayal olmuştur Çeltikçi'nin simgesi olan gülyağı çiçekçiliğinin tütün ekiminin yasaklanmasından dolayı ekiminin artması tahmin edilmektedir. Her evde süt ve besi hayvancılığı da amatörce yapılmaktadır. İlçemiz halkının tek geçim kaynağı olan toprağa dayalı tarımcılıkta Maliye Hazinesince 1988 yılında tapu iptal ve tescil davası açarak İlçemiz taşınmazlarına el koymuştur. İlçe halkımızın tamamına yakını atalarımızın deyimi ile güyneğini (atletini) satarak kendisine ait olan toprağını ve evini hazineden tekrar satın almıştır. Şimdi de 2001 yılının 25.01.2001 gün ve ayında 19 yevmiye kaydıyla Sultan Mahmut Han Sani vakfınca İlçemiz Taşınmazlarına tapudan şer koydurarak taşınmazların piyasa değerinin %20'si  kadar taviz bedeli istenmektedir. Çeltikçi halkının da fakir olmasının sebeplerinden biride zannedersem Devlete (olmayan) borcunu ödemeye çalıştığı için iki yakası bir araya gelmemesidir. İlçemizin belde sorunları diğer belediyelerinde baş sorunu olan gelir yetersizliği olup ilçemizin alt yapısı bulunmamaktadır.

 

 

   Anasayfa      Hasan Çavuşoğlu